Onder het alziend oog van Bart Van Damme – verantwoordelijke voor Toerisme Meetjesland – maakten we dit grappige filmpje ter promotie van de fiets mogelijkheden in Het Meetjesland.

Stand-up comedian Joost Van Hyfte geeft op zijn manier commentaar op de schrijfsels van Bart van Oort.